Případová studie, online marketing: Výškové práce Kralupy nad Vltavou, Kladno, Mělník a Středočeský kraj

Firma ROPE ACCESS se věnuje výškovým pracím, mytí a čištění ve výškách, nátěrům střech a fasád a obecně pracím ve výškách v Kralupech nad Labem, Kladně, Mělníku, v Praze a ve Středočeském a Ústeckém kraji.

Online marketingová spolupráce a práce na webu byly postupné, vždy na základě předchozích pozitivních výsledků.

Celkově jsme pro firmu ROPE ACCESS zajišťovali tyto práce

  • Optimalizace firemního zápisu na Google
  • Optimalizace firemního zápisu na Firmy.cz: Rope-Access - Výškové práce (Dolany nad Vltavou) • Firmy.cz
  • Celková optimalizace webových stránek s cílem zacílení na klíčová města v regionu: Kralupy nad Vltavou, Kladno a Mělník
  • Optimalizace webových stránek s cílem zacílení na města v širším rádiusu zájmu firmy. Celkem se jednalo o cca. 50 měst ve Středočeském a Ústeckém kraji

 

Průběh spolupráce a výsledky

1) Optimalizace firemního zápisu na Google

První kontakt a spolupráce s klientem začala v rámci optimalizace firemního zápisu na Google už někdy v roce 2021. Jednorázově jsme optimalizovali firemní zápis na Google klienta tak, aby byl zápis dohledatelný v rámci lokálního vyhledávání na Google v Kralupech nad Vltavou. Bylo nutné kompletně vyplnit a správně optimalizovat profil klienta na Google. Od té doby je firemní zápis na Google dohledatelný trvale a stabilně na první straně na Google při zadání klíčového slova: "výškové práce Kralupy nad Vltavou".

Výškové práce Kralupy nad Vltavou

 

2) Optimalizace firemního zápisu na Firmy.cz

Následovala optimalizace firemního zápisu na Firmy.cz: Rope-Access - Výškové práce (Dolany nad Vltavou) • Firmy.cz

Klient neměl profil úplně správně vyplněný, přestože ho ještě finančně podporoval v rámci služby "Firmy naplno". Tzn. měl zájem o větší dosah profilu a větší návštěvnosti, ale sám se brzdil tím, že neměl vyplněné všechny kategorie a štítky, některé kategorie přeplácel, neměl optimalizovaný popisný text a v názvu mu chybělo klíčové slovo.

Kompletní a správné nastavení profilu na Firmy.cz je důležité pro celkový výsledek a přínos profilu. Zvlášť, když se jedná o placený profil.

 

3) Optimalizace webu pro lokální služby

Poté jsme klientovi nabídli optimalizaci webu pro lokální služby. U drtivé většiny klientů není problém špatného vyhledávání web, ale definování služeb, tzn. klíčových slov pro vyhledávače. Jde o to, že hezký web neznamená, že se jedná o funkční web. Klíčem pro zobrazování je nalezení obecných klíčových slov a implementace těchto textových parametrů do webu. Dále je to o určení si 2-3 prioritních lokací, či měst, na která se klient chce zaměřit a ve kterých chce primárně uspět.

Původní nastavení webu bylo více méně nahodilé. Služby byly popsány pouze textově na webu, neměly samostatné podstránky a url adresy. Dále webu chybělo jasné určení lokací, ve kterých chce klient uspět a být v nich na nejlepších pozicích.

Po zpracování analýzy klíčových slov a po konzultaci s klientem, který potvrdil a schválil služby, kterým se věnuje, definovali jsme klíčová slova a lokace, na které budeme nově cílit.

Přehled klíčových slov a lokalit

  • Výškové práce Kralupy nad Vltavou, Kladno, Mělník
  • Nátěry střech a fasád Kralupy nad Vltavou, Kladno, Mělník
  • Mytí a čištění ve výškách Kralupy nad Vltavou, Kladno Mělník
  • Ochranné sítě a hroty proti ptactvu Kralupy nad Vltavou, Kladno, Mělník

 

Díky tomu jsme mohli na webu vytvořit klasickou strukturu, tzn. jednotlivé služby osamostatnit a optimalizovat. K této práci došlo na začátku roku 2024.

Během 2-3 měsíců se dostavily reálné výsledky.

 

4) Optimalizace webu se zacílením na rádius cca. 50 km, tj. cílení na další města v regionu

Ve chvíli, kdy jsme doručili klientovi první důkazy a výsledky o účincích naší práce, a poté, co klient začal sám pociťovat zvýšenou poptávku po jeho službách ze strany zákazníků, nabídli jsme klientovi rozšíření cílení webu a klíčových slov, tzn. služeb na širší okruh měst v regionu. Orientačně se jedná o 50 měst ve Středočeském a Ústeckém kraji.

Na webu klienta jsme vytvořili speciální kategorii "Lokality", ve které jsme vytvořili přibližně 200 článků: Výškové práce Středočeský a Ústecký kraj | ROPE ACCESS (rope-access.cz)

Logika těchto článků spočívá v kombinaci 4 služeb, které jsme si definovali výše, v kombinaci s 50 městy v zájmovém regionu. Tzn. pro každé město vznikly 4 články / 4 služby. Díky tomu Google může ve vyhledávači propojit klíčové slovo v rámci lokální služby s konkrétní podstránkou.

Práce jsme realizovali 13.4.2024, což je doložitelné na webu, ale také z printscreenu níže. Dnes je 27.4.2024, tedy 14 dní od vytvoření podstránek. V rámci menších měst se již zobrazujeme na první stránce na Google. Další města budou v horizontu jednotek týdnů, maximálně měsíců následovat.