SEO copywriting a SEO copywriter - Kroměříž

SEO copywriting je vysoce sofistikovaná disciplína, protože SEO copywriter musí ovládat kromě kvalitního psaní textu, dobré znalosti jazyka a přehledu o psaném tématu také zásady optimalizace pro vyhledávače. Navíc v České republice je situace těžší, protože musíte psát texty s ohledem na vyhledávací algoritmy Googlu a Seznamu, které jsou napsány různě – v některých případech mám pocit, že i proti sobě.

 

Kvalitní SEO copywriting v sobě musí syntetizovat tyto oblasti

  • základem copywrigingu je schopnost psát poutavě a přínosně pro návštěvníky webu tak, aby se v článku dozvěděli, co je zajímá v dané oblasti, rozšířili si obzor a mohli získané zkošenosti použít v praxi
  • dalším stupněm je umění psát účelově, tedy schopnost psaním ovlivňovat čtenáře požadovaným způsobem (bavíme se zde o psaní firemních webů a odborných článků, i když psaní beletrie má často také svůje účelové části jako vyvolat emoce, touhy, představy atd.) – dobrý základ pro účelové psaní mají například novináři a copywriteři z reklamních a PR agentur
  • nejvyšším stupněm copywritingu je pak SEO copywriting, kde je nutné zúročit jak shopnost psát poutavě, tak schopnost psát s učitým účelem a navíc znát zásady optimalizace pro vyhledávače

 

 

Kontaktní údaje na SEO copywritera

Telefon: +420 728 244 018

E-mail: info@x-vision.cz

 
 
Bližší informace o našich SEO službách a cenách najdete ZDE.