TOP 10 dovedností kvalitního SEO konzultanta

SEO optimalizaci můžeme vnímat jako efektivní nástroj kontinuálního zvyšování návštěvnosti webu, blogu či e-shopu s cílem zvýšení počtu získaných kontaktů na potenciální zákazníky nebo přímo nákupů v e-shopu.

 

Jaké oblasti by měl profesionální SEO expert pokrýt a být schopen vyřešit?

1. Technické SEO

 • Pokud již vlastníte webové stránky, měl by SEO konzultant dokázat pomocí online nástrojů analyzovat jeho technické parametry jako rychlost načítání, existenci a správnost mapy webu, souboru povolující indexaci webu vyhledávači, šifrování dat a podobně.
 • Což jsou faktory, bez kterých se Vaše stránky nemohou zobrazovat na dobrých pozicích ve vyhledávačích.

2. Před realizační analýza webového projektu

 • Když plánujete vytvoření nového webu nebo chcete udělat rozsáhlý redesign stávajícího, je vhodná chvíle pro zahrnutí SEO konzultanta do realizačního týmu.
 • Klasická web designová agentura Vám vytvoří web podle Vašeho zadání. Web pak spustíte a zjistíte, že jeho návštěvnost z přirozeného hledání je mizivá.
 • Před implementační SEO analýza hledanosti klíčových slov Vám pomůže zpřesnit zadání pro webdesignéry.

3. Analýza způsobu hledání Vašeho oboru na internetu

 • Jedna z klíčových oblastí v marketingu je znalost potřeb potenciálních zákazníků. V online marketingu se potřeby zákazníků dají přesně získat z frází, kterými potenciální zákazníci hledají Vaše služby.

4. Vytvoření logické struktury pro návštěvníky a roboty

 • Jelikož v této fázi je už zřejmé, jak přesně a v jaké intenzitě lidé hledají Vaše služby nebo produkty, je dalším logickým krokem vytvoření kompletního návrhu nové struktury webu nebo e-shopu s názvy hlavních sekcí a podskupin. A to vše od nejvíce vyhledávaného až po nejméně hledané.

5. Vytvoření kvalitního obsahu s ohledem na SEO

 • Každé klíčové slovo, na které cílíte, potřebuje svoji cílovou stránku. Z hlediska SEO copywritingu je důležité napsat texty konkrétních webových stránek, u e-shopu texty hlavních produktových skupin, podskupin a popisů výrobků v této formě
  • URL stránky
  • H1, H2, H3 atd. nadpis
  • Bodycopy s interním prolinkováním
  • Meta title s ohledem na atraktivnost v porovnání s konkurencí
  • Meta description shrnujícím obsah stránky
  • ALT popisy obrázků

6. Prezentace SEO optimalizace

 • Ideálním způsobem předání výsledků a doporučení SEO optimalizace je prezentace, kde by Vám konzultant SEO problematiky měl detailně vysvětlit všechny doporučení, ukázat implementační změny na konkrétních příkladech a doporučit další kroky pro úpravu webu.

7. Školení SEO optimalizace

 • Pokud se jedná o větší a profesionálnější internetové projekty, kde se o rozvoj webu starají marketingoví specialisté, je někdy vhodnější aby konzultant SEO předal pomocí na míru připraveného školení přesný postup a know-how, jak samostatně provádět SEO optimalizaci.

8. Optimalizace PPC kampaní

 • Pokud potřebujete okamžitě zvýšit návštěvnost webu a online prodeje Vašeho zboží a služeb, profesionální SEO konzultant Vám připraví na základě analýzy klíčových slov, cílových stránek, konkurenčních kampaní atd. strukturu PPC kampaní a poradí, jak optimalizovat obsah stránek, snippetů, nadpisů, URL atd.

9. Ukázka dosažených výsledků pomocí SEO

 • Samozřejmě kromě teoretických znalostí SEO byste si měli nechat ukázat dosažené výsledky optimalizací v praxi. Ideálně konkrétní stránky a jejich dlouhodobé umístění na prvních místech vyhledávání atd. Prezentované teoretické znalosti jsou jedna věc (i když také důležitá), ale skutečná úspěšná realizace ukáže prokazatelné know-how.

10. Certifikace, praxe, know-how v oblasti SEO

 • Dobrý konzultant v oblasti SEO by se měl stále vzdělávat a sledovat nové trendy a změny v algoritmech vyhledávačů.