SEO: Co patří mezi nejvýznamnější on-page faktory?

Je zřejmé, že některé faktory hrají ve výpočtu SERP větší roli než jiné, uveďme si však ty, na které bychom rozhodně neměli zapomenout.

Mezi on-page faktory patří především samotný obsah, vhodně použitá klíčová slova a mezi off-page faktory pak odkazy, které na vaše stránky vedou z jiných webů. Rozdíl mezi těmito dvěma faktory spočívá v tom, že zatímco on-page faktory můžeme ovlivnit velice snadno, tak ovlivnit off-page faktory, což jsou de facto zpětné odkazy, vyžaduje mnohem větší úsilí.

Níže uvedené on-page faktory by spolu měly korespondovat, tzn., že se nemusí zrovna rovnat, ale není např. důvod, aby neobsahovaly stejné klíčové slovo.

 

Title

Title je titulek stránky, který určuje, co bude v prohlížeči uvedeno v popisku okna. Měl by být jedinečný a obsahovat klíčové slovo a značku nebo jméno firmy. Už samotný text uvedený v titulku stránky by měl uživatele vybízet ke kliknutí.

 

URL

URL jednoznačně určuje danou stránku a je zobrazeno v adresním řádku prohlížeče, a proto by mělo naznačovat, co se nadané adrese nachází.

 

H1

Nadpis H1 je hlavní nadpis stránky a jako takový by se proto měl na stránce vyskytovat pouze jednou.

 

H2-H6

Nadpisy H2-H6 jsou podnadpisy, které by měly stručně vyjadřovat obsah jednotlivých odstavců.

 

ALT

Nezapomínejte ani na alternativní popisky a titulky k obrázkům a odkazům.

 

Poznámka: Chybu neuděláte, ani když použijete klíčové slovo v tagu <b>, <strong>, <li> nebo <description>. Ovšem jestli si myslíte, že nacpete klíčové slovo všude, kde je to možné, tak vaše stránka rázem poskočí ve výsledcích vyhledávání o několik míst nahoru, jste na omylu.