Jaké jsou hlavní cíle SEO

Cílů budete sledovat víc. Zaměřit se pouze na jeden by bylo chyba.

Pakliže budete sledovat pouze růst organické návštěvnosti, SEO konzultant se může koncentrovat na nárůst organicu v blogu, což bude fajn pro brand awareness, ale tato návštěvnost nemusí být relevantní pro vaše obchodní cíle.

 

Sledovat můžeme např. tyto výkonové ukazatele

  • Nárůst organické návštěvnosti
  • Posun v pozicích sledovaných klíčových slov
  • Konverze - celé snažení o získání organické návštěvnosti vede samozřejmě k primárnímu cíli každého podnikatele. Ke konverzi, k leadům a k budování povědomí o značce (Brand Awareness).
  • Co nejnižší (nebo přijatelná) Bounce Rate (okamžité opuštění stránky)
  • Průměr stránek na návštěvu
  • Řešit stránky s nepřiměřenou mírou opuštění

 

Cíle jsou jedna věc, pro nás je ale nejdůležitější cesta a postupy, jak se k nim propracujeme.