Jak napsat SEO článek?

Jak napsat SEO článek? SEO optimalizace článku může být poslední fáze jeho úpravy, i když je dobré ho psát od začátku s tímto záměrem. Zkušený copywrighter dokáže při psaní článku používat zásady od první slova, nezkušení mohou využít různých nástrojů, například plugin pro WordPress šablony Yoast, který psaný text rovnou kontroluje a doporučuje úpravy.

 

Zákaladní pravidla copywritingu pro psaní článku optimalizovaného pro vyhledávače

  • struktura článku pomocí elementů nadpisů H1, H2, H3 až H6
  • hustota, umístění, zvýraznění a různé formy klíčového slova, na které se stránka optimalizuje
  • struktura a snadná čtenost článku – používání krátkých vět, požívání odrážek a číslování, krátké odstavce, slovní zásoba na úrovni znalostí žáků základní školy – pokud se nejedná o odborné články
  • délka textu, například Google začíná upřednotňovat delší články oproti dříve doporučovaným 500 – 600 slovům, které celkově pokryjí danou problemantiku
  • vhodné užití interních a externích odkazů
  • umístění gfafických prvků, videí a obrázků s vhodným ALT popisem
  • detailní návod na copywriting pro SEO najdete ve videu výše

 

 

Pro bližší informace o optimalizaci webových stránek pro vyhledávače nás neváhejte kontaktovat, případně ceník a bližší popis najdete v naší nabídce SEO / Optimalizace webu.