Indexace vyhledávači

Vyhledávače používají tzv. indexační roboty, kteří prochází web a zaznamenávají nový obsah. Vše se děje automaticky, nicméně takový robot nemusí najít úplně všechny stránky vašeho webu či nastaví větší důležitost stránce, u které to tolik nepotřebujete.

Interní odkazy celému procesu napomohou – robot najde na stránce odkaz, přesune se na další stránku a tak dále, dokud není celý váš web zaindexovaný.

Počet odkazů, které vedou na konkrétní stránku, pomůže vyhledávacím robotům určit, jak důležitá daná stránka je. Je to jednoduché – stránka s největším počtem odkazů je nejdůležitější z celého webu, a měla by proto být upřednostněna ve vyhledávačích. Ujistěte se proto, že všechny stránky vašeho webu mají dostatečný počet odkazů. Chcete-li si na toto téma přečíst více, hledejte pod termínem „interní prolinkování“.