Co je SEO?

SEO - Optimalizace pro vyhledávače

Jako optimalizace pro vyhledávače, či zkráceně SEO, anglicky search engine optimization se označují metody, které mají za cíl, aby se určená internetová stránka zobrazovala na předních místech vyhledávačů. Získání přední pozice ve výsledcích vyhledávání (odkaz na stránku bude zobrazen mezi prvními) zvyšuje šanci získání četnějších a zároveň cílených návštěvníků. Některé techniky SEO se provádí přímo na dané stránce (on-pageově), některé mimo tuto stránku (off-pageově).

Hodnocení relevantnosti webových stránek provádí počítač (vyhledávač), ale protože stroje nejsou inteligentní, je hodnocení založeno na nepřímých znacích (struktura, metadata, počty odkazů a podobně), danému hodnocení se říká rank. Jednotlivé techniky SEO se mohou lišit v závislosti na daném vyhledávači. Světově nejvýznamnějším vyhledávačem je vyhledávání Google, ten pro hodnocení stránek používá PageRank. Google ovládá většinu trhu, a vlivy dalších vyhledávačů, jako je v České republice Seznam.cz, se tedy s postupem času snižují. Nejdůležitější je tedy zpravidla optimalizace pro Google. Existují ale například i techniky SEO pro cenové srovnávače (neboli zbožové vyhledávače).

Dílčí strategie SEO zahrnují kromě zlepšení postavení webových stránek ve výsledcích vyhledávání také odstranění technických nedostatků bránicích v prohlížení webové prezentace vyhledávacím robotům a uživatelům internetu a zvyšování konverzního poměru stránek (prohlížející versus nakupující návštěvníci).

 

 

Hodnocení stránek vyhledávači

Webový vyhledávač za pomoci internetových botů (takzvaných crawlerů) stahuje v různých časových periodách obsah webových stránek a dalších dokumentů, které pak analyzuje, indexuje a ukládá do databáze.

Přesné metody a algoritmy této analýzy, podle nichž vyhledávač stránky hodnotí, jsou obvykle tajemstvím každé firmy. Základní mechanismus je dílem veřejně zřejmý, dílem odpozorovaný. Pozice stránky ve výsledcích vyhledávání závisí na tom, do jaké míry podle algoritmu vyhledávacího stroje splňuje daná stránka očekávání vyhledávajícího uživatele. Konkrétní pozice umístění webových stránek ve vyhledávači se může měřit pomocí tzv. SEO nástrojů.

 

Metody SEO

Techniky SEO se snaží algoritmům vyhledávačů vyjít vstříc. Zároveň ale kalkulují i se zvyklostmi a návyky uživatelů, protože většina uživatelů při hledání věnuje pozornost jen několika prvním odkazům.

K tomuto cíli používají tvůrci stránek mnoho různých technik. Některé z nich jsou považovány za správné a etické, jiné jsou považované za nevhodné a neetické (tzv. black hat SEO. Některé jsou sporné z hlediska účinnosti a dají se klasifikovat spíše jako pověry.

 

Etické metody SEO

Etické metody SEO se zhruba dají shrnout tak, že se snaží o vylepšení stránek samých pro všechny čtenáře s tím, že se takovým vylepšením zvýší i kvalita stránek z pohledu prohledávajícího robota. Mezi takové metody patří například:

 • Kvalitní a unikátní obsah: Stránka by měla mít kvalitní a unikátní obsah, pravidelně (v ideálním případě denně) aktualizovaný. V odborných kruzích se v této souvislosti často používá úsloví obsah je král.
 • Používání HTML nebo XHTML značek (tagů) podle normových předpisů: Tvůrce stránky by měl používat na správných místech doporučený sémantický i syntaktický zápis značek pro daný jazyk HTML či XHTML, například h1 pro nadpis první úrovně, em pro zdůraznění, strong pro silné zdůraznění. Vyhledávače takovému textu přikládají větší význam. Jestliže ale webový tvůrce například definuje nadpis pomocí velikosti písma (font size), nezjistí vyhledávací robot důležitost nadpisu.
 • Používání titulku, nadpisů a popisů (title, h1, alt): Tvůrce by měl uvádět v titulku objektů (oddíly stránky, obrázky, tabulky a další) konkrétní popis. Například obsahuje-li titulek stránky namísto obecných výrazů typu Úvodní stránka klíčová slova, získává stránka další významné plus.
 • Krátká a neměnná URL adresa: Uvedení krátké URL adresy podpoří zájem ostatních uživatelů o odkazování na stránku. Příliš dlouhá a lidem nesrozumitelná URL adresa naopak od odkazování spíše odrazuje. Přítomnost klíčového slova v URL adrese může u některých vyhledávacích strojů zvýšit umístění stránky ve výsledcích hledání těchto slov. Naopak se nedoporučuje používat v URL parametr id. Požadavek na neměnnost adres vyplývá z fungování vyhledávacích strojů i z požadavku na budování zpětných odkazů.
 • Kanonizační problémy: Například adresa s www a adresa bez www, nebo URL s parametry za otazníkem, které mají sloužit k sledování kampaní. Za duplicitní obsah penalizace nehrozí, ale neoriginální obsah je hodnocen hůře, a proto se ve vyhledávání nezobrazuje na předních místech. Základní obranou proti duplicitě na vlastním webu je využívání canonical url.
 • Budování zpětných odkazů: Pokud je na stránku odkazováno z jiných webů, zvyšuje se její rank] (např. PageRank od Googlu nebo S-Rank od Seznamu). Toho bylo možno dříve zneužívat pro tzv. google bomby, kdy se pomocí velkého množství odkazů s určitými klíčovými slovy dostala na první místo ve výsledcích hledání zcela nesouvisející stránka. Příkladem google bomby byla klíčová slova ostudné selhání (v angličtině), která na prvních místech zobrazila odkaz na web amerického prezidenta George Bushe. Google na tyto útoky zareagoval a začal kontrolovat, jestli je na stránkách související téma. Jestliže bude například ze stránky o chovu velryb odkazováno na web o pěstování muškátů, nebude mít odkaz takovou váhu. Kvalitní obsah zvyšuje šanci, že bude na web odkazováno z jiných zdrojů. Vliv zpětných odkazů ve vyhledávání na Google se snižuje. Google používá Google Penguin update, který se snaží eliminovat vliv nekvalitních odkazů. Nepřirozené odkazové portfolio je nyní důvodem k penalizaci webové stránky na protlačované klíčové slovo.
 • Správné používání protokolu pro zakázání přístupu robotům (tzn. souboru robots.txt): Robots.txt je textový soubor, který umožňuje správci webu zakázat nebo povolit přístup většiny botů. Povolování či zakazování přístupu vyhledávacím botům slouží správci webu k vystavení mantinelů pohybu crawlera po webu. Tento soubor se musí nacházet v kořenovém adresáři daného webu.
 • Používání description, keywords: Klíčová slova v metaznačce description nemají vliv na hodnocení webové stránky. Obsah metaznačky description je použit u popisu stránky ve výsledcích vyhledávání (SERP) zejména na Google (Seznam.cz používá text z katalogu Firmy.cz), pokud vyhledávač nenajde na stránce vhodnější text (platí zejména pro longtailové výrazy). Meta descriptions se také zobrazuje jako popis webové stránky při sdílení na sociálních sítích. Hlavním cílem meta descriptions je stručně popsat obsah webové stránky a motivovat uživatele k návštěvě (call to action text). Metaznačku keywords používá ke zjišťování relevance z největších světových vyhledávačů pouze Bing.
 • Aktivity na sociálních sítích: Zejména Google klade vyšší důraz na šíření obsahu na sociálních sítích. Pokud je obsah sdílen a komentován na sociálních sítích, tak je to vyšší indikátor kvality než počet zpětných odkazů.

 

Neetické metody SEO

Kromě etických metod se některé webové stránky snaží vylepšit svou pozici ve vyhledávačích metodami podvodnými. Proti takovým technikám se vyhledávače obvykle snaží bránit. Stránkám, které takové techniky používají, hrozí při odhalení výrazný propad ve výsledcích, avšak přinejmenším krátkodobě takové techniky mohou být úspěšné.

Mezi typické neetické metody patří například:

 • Spam: stránka, na kterou vede velké množství zpětných odkazů, je obecně považována za lepší. Někteří tvůrci stránek se pokouší zvýšit počet takových odkazů tím, že odkazy na své stránky umisťují do internetových diskusí, do komentářů k příspěvkům v blozích apod., aniž by tyto odkazy byly na těchto místech vítány či měly společné téma.
 • Oklamání robotů: tvůrce stránky se může pokusit o to, aby zobrazoval vyhledávacím robotům jiný obsah než ostatním návštěvníkům, a tím se dostal na přední pozice i se stránkami, se kterými by bez tohoto podvodu neuspěl.
 • Skrytý text: vyhledávače berou v potaz při řazení výsledku i frekvenci klíčových slov/frází. Tvůrce stránky si tuto frekvenci může uměle zvýšit tím, že na stránku umístí text, který obsahuje několikrát různá klíčová slova. Ten následně skryje pomocí CSS, nebo ho nechá zobrazit velice malým písmem, aby normálního návštěvníka stránky nerušil. Na tuto skutečnost vyhledávače dříve či později přijdou, protože stahují i kaskádové styly a snaží se podívat na stránku tak, jak ji vidí člověk.